Många sjukdomar och smärttillstånd kan spåras till blockeringar i de kroppens system som förser vävnader med blod och syre.

Fungerar inte systemen som de ska, blir följden att kroppen reagerar med sjukdom eller smärta.

Vävnad som inte genomströmmas av tillräckligt mycket blod eller syre reagerar med smärta, bland annat beroende på att det samlas slaggprodukter i organ och kärl.

Cirkulationsmassagen är en djupgående massage. Tekniken ger hela kroppen en ”genomkörare”. Blod- och lymfkärl, energi- och nervbanor – inga system lämnas orörda.

Grunden för cirkulationsmassage är att påverka orsakerna till värk och ohälsa. Vävnadsskador, stress, rökning, medfödda defekter och till och med hårt åtsittande kläder, kan leda till cirkulationsrubbningar.

Inför behandlingen

Hjälper massage mot värk i axlar, nacke och rygg?

Massage kan hjälpa emot alla former utav värk och inflammationer i mjukdelar och muskler.

Kan man gå ofta på behandling?

I början är det en fördel att gå intensivt för att få igång cirkulation och utrensning i kroppen.

Måste massage göra ont?

Har man besvär, t ex. inflammation, brukar det vara ett bra tecken om det gör “göttont”. Då sätter massagen igång en läkningsprocess.