För dig som har problem med små hårda, spända punkter, och som påverkar större delar av kroppen.

Triggerpunkter är ett system av punkter som sitter på bestämda ställen på kroppen. Vanligtvis har man inga problem med dem, men blir man spänd i kroppen på ett specifikt ställe aktiveras de och kan då bli väldigt hårda och irriterande.

Det bästa sättet att slappna av i området är att trycka på punkterna lagom hårt en stund. Då brukar värken ge med sig. En metod som du kan ha stor nytta av att själv kunna.

Triggerpunkter är den vanligaste orsaken till smärta i eller från rörelseapparaten. Olika undersökningar har visat att minst 50% av normalpopulationen i någon grad besväras av triggerpunkter.

Den största gruppen patienter med triggerpunkter visade sig vara kvinnor i åldern 30 – 50 år med stillasittande arbete och de vanligaste lokalisationerna var tugg-, nack-, skuldergördel-, ländryggs-, och sätesmuskler.

Triggerpunkter säger kortfattat vad man med säkerhet kan säga om fenomenet, dvs att man hittar en smärta som kan utlösas från muskler eller omgivande bindväv och att denna smärta vanligtvis projiceras till en annan kroppsregion än där man hittar muskeln.

En triggerpunkt är en hyperirritabel punkt i en spänd muskelsträng.

En aktiv triggerpunkt är en triggerpunkt som ger upphov till s.k ”spontan smärta”, smärta som känns utan att man behöver palpera muskeln.

Det vanligaste symtomet vid triggerpunkter är smärta. Smärtan följer oftast ett givet mönster för varje triggerpunkt.

Den muskel som har en triggerpunkt är alltid mer eller mindre förkortad. Dessutom kommer man att få en viss försvagning och koordinationsrubbning. Man kan kortfattat säga att den vanligaste orsaken till triggerpunkter är överbelastning av en muskel.

Inför behandlingen

Hjälper massage mot värk i axlar, nacke och rygg?

Massage kan hjälpa emot alla former utav värk och inflammationer i mjukdelar och muskler.

Kan man gå ofta på behandling?

I början är det en fördel att gå intensivt för att få igång cirkulation och utrensning i kroppen.

Måste massage göra ont?

Har man besvär, t ex. inflammation, brukar det vara ett bra tecken om det gör “göttont”. Då sätter massagen igång en läkningsprocess.